Samen werken we aan de opgaven in de gemeente Losser

Losser is misschien wel het best bewaarde geheim van Twente. Zowel op economisch, sociaal-maatschappelijk als toeristisch gebied hebben we veel te bieden. We vinden het belangrijk dat het in alle kernen van onze gemeente onmeunig mooi (samen) leven, werken en recreëren is én blijft.

Daarom werken we in Losser opgavegericht. We kijken nadrukkelijk naar wat er nu en in de toekomst speelt. Daarbij werken we teamoverstijgend aan maatschappelijke vraagstukken én realiseren we doelen met en voor inwoners, ondernemers en organisaties. Zo bouwen we aan een goede samenwerking met betrokken partijen en ontstaat er samenhang tussen thema’s. Zodat we de juiste dingen in én voor de samenleving op het juiste moment mogelijk maken.  

Bij ons vind je werk met impact 
Wat opgavegericht werken voor jou als toekomstig medewerker betekent? Je werkt samen met collega’s van uiteenlopende disciplines en andere partijen binnen en buiten de organisatie aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Kortom, bij ons vind je een baan met betekenis, waarbij je door het opgavegericht werken de kans krijgt om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en regelmatig nieuwe en zelfs innovatieve inzichten opdoet. Hoe mooi is dat? 

 Kom jij onze organisatie versterken? Bekijk ons vacature-overzicht.  

Opgaven

Toekomstbestendig buitengebied

Wendbare organisatie

Bijdragen aan een beter klimaat

Toekomstbestendig wonen en leven

Toekomstbestendig sociaal domein