Toekomstbestendig buitengebied

Van boerenbedrijven en Natura 2000-gebieden tot recreatie en wonen: het diverse landelijk gebied van onze gemeente heeft het allemaal. Tegelijkertijd komen in ons buitengebied veel uitdagingen samen. Denk aan de beperking van de stikstofuitstoot. Of het creëren van extra ruimte voor klimaatadaptatieve maatregelen en biodiversiteit. Maar ook de transformatie naar innovatieve, circulaire en natuurinclusieve vormen van landbouw of andere bedrijfsvormen.  

Vanwege de samenhang en de schaarse ruimte pakken we de opgaven voor klimaat, natuur, landbouw en verstedelijking zoveel mogelijk integraal aan. Een gezond, leefbaar, veilig en duurzaam landelijk gebied in de gemeente Losser, nu én in de toekomst: daar gaan we voor! 

Een toekomstbestendig buitengebied: daar gaan we voor in Losser. De opgaven in ons landelijk gebied pakken we zoveel mogelijk integraal aan.

Uitgelichte vacatures

Een vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig buitengebied bereiken we zo:

  • We faciliteren toekomstbestendige landbouw en andere bedrijfsstrategieën op de plekken waar het kan. Daarbij behartigen we de belangen van onze agrarische bedrijven zo goed mogelijk binnen de grenzen van het haalbare. 
  • We faciliteren én initiëren het behoud en de versterking van natuur en landschap in ons landelijk gebied. 
  • We komen met klimaatadaptatieve maatregelen voor duurzaam waterbeheer en waterveiligheid. 


Meebouwen aan een toekomstbestendig buitengebied in de gemeente Losser? Bekijk onze vacatures.