Adviseer over de koers en maak belangrijke ambities waar

Welke ontwikkelingen komen op ons af en wat heeft de gemeente Losser morgen, op de lange termijn én op de heel lange termijn nodig om de juiste keuzes te kunnen maken? Over dit soort vragen buig je je binnen onze eenheid Ontwikkeling en Strategie. Hier denk je mee en adviseer je over de koers en positionering van onze gemeente en zorg je er zo voor dat we onze inwoners, bedrijven en bezoekers nóg beter van dienst zijn. 

Op strategisch niveau 
Een goed functionerende gemeente. Dat is jouw doel. Of je nu beleidsadviseur, strategisch adviseur, programmaleider of projectmanager bent, je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze gemeente. Boeiend, want je zit met het management om tafel en weet wat er op strategisch niveau en organisatiebreed speelt. Je pakt dan ook team- en domeinoverstijgende programma’s en projecten op. Daar betrek je niet alleen collega’s bij, maar ook andere gemeenten, inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld zorgaanbieders en woningcorporaties. Welke vraagstukken je precies oppakt en welke keuzes je maakt? Dat bedenken we samen en in goed overleg! 

Dit vindt Astrid, strategisch adviseur, het leukst aan het werk: 
“De afwisseling! Juist omdat we een kleine gemeente zijn, ben ik bij veel verschillende onderwerpen betrokken. Dit maakt ook dat mijn maatschappelijke impact groot is. Ook fijn: de ruimte die ik krijg om me te ontwikkelen. Ik word daarin echt gestimuleerd en er zijn veel opleidingsmogelijkheden.” 

Wil jij meedenken en adviseren over de koers en positionering van onze gemeente? Kom werken bij onze eenheid Ontwikkeling en Strategie!

Uitgelichte vacatures

Er zijn geen uitgelichte vacatures. Bekijk alle vacatures of maak een vacature alert aan.

Drie redenen om te kiezen voor de eenheid Ontwikkeling en Strategie:

Je helpt belangrijke ambities realiseren.
De juiste medewerkers op de juiste plek. Opgavegericht werken. En een goede informatievoorziening. Deze drie doelen staan centraal in onze organisatieontwikkeling. En daar komen interessante projecten en programma’s bij kijken waar jij gevraagd en ongevraagd over adviseert. Van dienstverlening, tot inwonerparticipatie en de vijf opgaven van de gemeente Losser.  

Je bepaalt zelf waaraan je werkt.
Dat is het mooie van onze eenheid Ontwikkeling en Strategie: je krijgt de verantwoordelijkheid om zelf je prioriteiten en keuzes te maken op basis van de ontwikkelingen die je signaleert. Daarbij kun je altijd terugvallen op je dertien collega’s. Graag zelfs; we zijn een divers team qua perspectief en achtergrond en vullen elkaar qua kennis en ervaring perfect aan. 

Je bouwt een mooi netwerk op.
Doordat je organisatiebrede vraagstukken oppakt, leer je in korte tijd al je collega’s goed kennen. Daarnaast onderhoud je veel externe contacten, zoals met Enschede en andere gemeenten, en bedrijven en instanties in het fysieke of sociale domein. Ook inspirerend: via het platform
Twentse Kracht kom je in verbinding met professionals van zo’n 22 overheidsinstanties.