Toekomstbestendig wonen en leven

Door de ligging in Nationaal Landschap Noordoost-Twente, het hoge voorzieningenniveau, de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen en de gunstige ligging aan de A1 is onze gemeente een zeer aantrekkelijk woon- en leefgebied. Tegelijkertijd staan we voor grote opgaven die allemaal samenkomen in onze kleinere gemeente. Denk aan het voorzieningenniveau dat onder druk staat als gevolg van veranderend consumentengedrag. Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van onze woningvoorraad. Het faciliteren van de energietransitie. En de versterking van de biodiversiteit.  

Om vitale en aantrekkelijke dorpskernen te hebben én te houden, zijn ruimtelijke keuzes cruciaal. Er is visie, regie en samenwerking nodig om vraagstukken in samenhang aan te pakken. Samen met collega’s van diverse afdelingen en domeinen, inwoners, ondernemers en andere organisaties leggen we de stukjes van de complexe én interessante puzzel die onze leefomgeving is. 

Onze leefomgeving is een uitdagende puzzel die vele stukjes telt. Opgavegericht werken is cruciaal om vitale dorpskernen te hebben en te houden.

Uitgelichte vacatures

Er zijn geen uitgelichte vacatures. Bekijk alle vacatures of maak een vacature alert aan.

Een toekomstbestendige woon- en leefomgeving bereiken we zó:

  • We realiseren passende en betaalbare huisvesting voor iedereen, in elke levensfase. 
  • We zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke, gezonde, veilige en klimaatrobuuste woon- en leefomgeving met voldoende en bereikbare voorzieningen. 
  • We bevorderen de lokale en regionale werkgelegenheid en economie. 
  • We zorgen dat voorzieningen en bestemmingen op een duurzame wijze structureel, vlot en verkeersveilig bereikbaar zijn voor iedereen. 

Wil jij bijdragen aan toekomstbestendig wonen en leven in de gemeente Losser? Bekijk onze vacatures.