Wendbare organisatie, transparant bestuur

We willen dat het onmeunig mooi (samen)leven, recreëren, ondernemen en werken is in onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf. We hebben te maken met een externe omgeving die steeds complexer wordt en waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Denk aan klimaatverandering, digitalisering en een dalend vertrouwen in de politiek.  

Op deze ontwikkelingen willen we inspelen, zodat het mooi wonen is en blijft in Losser. Dit doen we met en voor inwoners, bedrijven en organisaties. Doordat de wereld om ons heen snel verandert, is het belangrijk dat we als gemeente vooruitkijken en onszelf continu blijven ontwikkelen. Deze opgave is ondersteunend aan de inhoudelijke opgaven. Want door onszelf ‘binnen’ door te ontwikkelen, kunnen we ‘buiten’ de juiste dingen doen. Kortom: we verbinden de binnenwereld met de buitenwereld. 

Inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, waarbij we wettelijke taken uitvoeren en doelen met en voor inwoners, bedrijven en organisaties realiseren: daar staan we voor.

Uitgelichte vacatures

Er zijn geen uitgelichte vacatures. Bekijk alle vacatures of maak een vacature alert aan.

Een wendbare organisatie en transparant openbaar bestuur bereiken we zo:

  • We vinden, binden én behouden medewerkers die vanuit de kernwaarden van onze gemeente toegevoegde waarde leveren aan te realiseren doelen. 
  • Onze gemeentelijke organisatie stuurt, werkt en legt verantwoording af vanuit de maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om inzicht, overzicht en samenhang op dat wat we te doen hebben, maar vooral ook om integraal werken, meer verbinding met de buitenwereld en een soepel ambtelijk en bestuurlijk samenspel. 
  • Onze informatievoorziening is zo ingericht dat we in staat zijn om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren. Zo maken we de komende jaren gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen om stappen te zetten op het gebied van beschikbaarheid, toegankelijkheid en transparantie van overheidsinformatie. Ook willen we dat inwoners op het gebied van informatievoorziening en digitalisering zoveel mogelijk de eigen regie houden. 


Meebouwen aan een wendbare gemeentelijke organisatie en transparant bestuur? Bekijk onze vacatures.