Bijdragen aan een beter klimaat

In Losser vinden we het belangrijk om onze gemeente groen en gezond over te dragen aan de volgende generatie. Op internationaal én nationaal niveau zijn diverse afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. De uitvoering van deze klimaatdoelen is voor een groot deel bij gemeenten neergelegd. Daarom nemen we diverse maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen en het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen te beperken.  

We gaan voor een klimaatrobuuste leefomgeving in 2050.

Uitgelichte vacatures

Een groene en gezonde gemeente Losser voor de volgende generatie bereiken we zo:

  • We gaan voor een klimaatrobuuste leefomgeving in 2050. Daarmee bedoelen we onder meer: voldoende biodiversiteit en groen in de bebouwde kom en het buitengebied, een gezonde bodem, minimale overlast van water of droogte, slim (openbaar) vervoer en voldoende laadpunten.  
  • Losser is volledig circulair in 2050. We bouwen aan een maatschappij zonder afval, waarin duurzaam inkopen, consuminderen, hergebruiken, deelgebruik, reparaties en andere circulaire methodes de norm zijn. 
  • Losser is energieneutraal in 2050. Het verbruik van fossiele energie leidt tot CO2-uitstoot. Daarom willen we naar een samenleving waar het besparen van energie en warmte én het opwekken en gebruiken van duurzame hernieuwbare energie het nieuwe normaal wordt. 

Wil je bijdragen aan een beter klimaat in de gemeente Losser? Bekijk onze vacatures.