Privacy

De gemeente Losser verwerkt persoonsgegevens om onder andere wettelijke taken uit te voeren. 

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
Onze volledige privacy verklaring kunt u lezen op: Privacy | Gemeente Losser