Toekomstbestendig sociaal domein

In Losser is de basis op orde. Dat betekent dat onze basisvoorzieningen zoals de WMO-zorg, jeugdhulp en inkomensondersteuning van goede kwaliteit zijn én dat deze toegankelijk zijn voor alle inwoners. Maar als we naar de toekomst kijken, zien we dat deze basis onder druk staat, onder meer door de vergrijzing, stijgende zorgkosten, de verwachte toename van financiële problemen bij inwoners en een dalend gevoel van sociale verbinding. Het is hard nodig om vooruit te lopen op deze ontwikkelingen en te komen tot een strategische aanpak. Zodat iedere inwoner van onze gemeente zo zelfstandig, gelukkig en gezond mogelijk kan leven. 

Een samenleving waarin alle inwoners kansrijk en veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Uitgelichte vacatures

Er zijn geen uitgelichte vacatures. Bekijk alle vacatures of maak een vacature alert aan.

Een toekomstbestendig sociaal domein bereiken we zo:

  • We waarborgen de bestaanszekerheid voor alle inwoners met diverse voorzieningen en regelingen op het gebied van inkomen, werk en wonen.  
  • We willen een samenleving waarin alle inwoners kansrijk en veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen, onder meer door het vergroten van zelfredzaamheid, basisvaardigheden (lezen en schrijven) en kansengelijkheid in het onderwijs. 
  • We zorgen ervoor dat inwoners Losser ervaren als een inclusieve, betrokken en veilige samenleving. Zo zetten we onder andere in op de signalering van eenzaamheid, verbinding van bevolkingsgroepen en het vergroten van de toegankelijkheid van zowel de digitale als fysieke ruimte. 
  • We bouwen aan een gemeente waarin inwoners vitaal kunnen opgroeien en ouder kunnen worden. Zo werken we aan een positieve gezondheid door het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en ontspanning.  


Meewerken aan een toekomstbestendig sociaal domein in de gemeente Losser? Bekijk onze vacatures.